Ontmaskerd

Weemoedig pak ik mijn pen om te schrijven over een schaakseizoen welke vanwege haar voortijdig einde nooit echt tot bloei of volle wasdom is gekomen. Een seizoen waar de schaakklok moest worden ingeruild voor een avondklok.

Ondanks de instructiebordjes aan de wand, de vele pijlen en afzetlinten gelijk een plaats delict waar slechts een met krijt getekende contour op de vloer ontbrak, en nog een paar andere maatregelen, konden we de weg maar niet vinden. 

Even leek het erop dat we ‘D’n opgeworpen Drempel’ konden nemen door uit te wijken naar H3Works. Een locatie met een huiselijke sfeer en warme uitstraling. Wij schakers werden er gastvrij ontvangen en acclimatiseerde er al snel, voelde ons er thuis. Naar omstandigheden speelde we noch roekeloos, noch vreesachtig en een nieuw onderkomen leek gevonden.

Helaas was het hervonden geluk van korte duur. Spoedig pakte donkere wolken zich weer samen en vormde  grauwe en dreigende wolkendekens  boven ons.

De stemming sloeg definitief om in mineur toen Mark Rutte besloot dat ook schaken een te gevaarlijke sport was en een verbod afkondigde.

Sommigen vonden het besluit een vorm van viruswaanzin, anderen zagen meer een viruswaarheid. Desalniettemin bleek vrijdag 11 december 2020 , ronde 9, de laatste competitieavond van het seizoen.

Martijn en Flip hebben zich bekommert over de magere collectie van partijen gespeeld dit jaar en er desondanks een paar memorabele pareltjes uit weten te vissen. Deze vlijt en nijver resulteerde in een vakkundige verslaglegging met  leerzame analyses, volledig voorzien van commentaar, verhaal en ook een vleugje nostalgie. Zeker de moeite van het lezen waard en te vinden op onze website.

We ontkwamen er niet aan om, net als bij zoveel dingen tegenwoordig, de overstap te maken naar het digitale tijdperk. Een vaste clique schaakte elke vrijdag getrouw een paar potjes schaak en maakte al dan niet gebruik van het medium ‘Zoom’, iets wat de ervaring toch  persoonlijker maakte.

Op deze wijze kon zelfs ons traditionele Koningsdagsnelschaaktoernooi gewoon doorgaan!
In opdracht van onze Majesteit zelf, die speciaal voor Koningsdag vrij had genomen van zijn vakantie in Griekenland, heeft Owen er een leuk stuk over geschreven! Owen, namens de Oranjes nog bedankt, ze hebben het stuk met veel plezier gelezen!

Voor degene die geen heil in deze digitale revolutie zien, vrees niet. Ondanks het leuke initiatief en de geslaagde digitale schaakavondjes, blijft het een surrogaat van een authentieke clubavond waarbij je de gefronste wenkbrauwen van je tegenstander kunt zien, het angstzweet kunt ruiken en je je desgewenst mateloos kunt ergeren aan zijn eventuele tics of eigenaardigheden.

Weken en maanden gingen voorbij. De tijd bleek geen heler der wonden maar sterkte slechts het verlangen naar het oude (ab)normaal. De situatie leek uitzichtloos en zelfs de val van het kabinet bood geen soelaas. Ik heb er geen actieve herinnering aan, maar waren er geen illegale schaakcircuits waar doodgemoedereerd met één bord per partij werd gespeeld? Mogelijk herinner ik me dit achteraf verkeerd.

De dystopie leek compleet maar toch gloorde er nog hoop achter de horizon en lagen er niet enkel  beperkingen in het vooruitzicht. Pfizer, Moderna en het Janssen vaccin hielden hun belofte en  bliezen geleidelijk aan nieuw leven de samenleving, en zodoende ook  de schaakwereld, in.

Verheugd en bijna feestelijk mochten we vrijdag  11  juni 2021, onder strikte voorwaarden weliswaar, weer samenkomen en onze oude schaakvrienden begroeten. Blij dat het weer kon en mocht namen we de resterende voorwaarden maar voor lief. De schaakavond werd druk bezocht en de wederopstanding van Staunton in de zomer van 2021 was een feit. De mensen, de sfeer en typerende gezelligheid.., het was allemaal terug het was weer als vanouds.

Zelfs Crazy Waldo, onze meeste veelzijdige speler, was weer van de partij en speelde een knappe ronde tegen Cornelis. Een enkele schaakwappie kon het niet laten en moest een beschuldiging of twee uiten. Zo zou Crazy Waldo hulp hebben gehad van andere spelers en niet op eigen kracht 5 overwinningen uit 7 hebben geboekt en hoe kon het  dat Gerard zo goed speelde tegenwoordig? Gerard een nieuwe bril en meteen een remise tegen Cees, ‘Google Glasses’? Het complotschaken als restant van een digitale schaakwereld waar paranoia  en achterdocht doorgang konden vinden. Hopelijk kunnen we de schaakcomplotten en het wappiedenken achter ons laten en bovenstaande beschuldigingen zien als een laatste stuiptrekking  of ontgifting die een nieuw era inluidt.

De competitie en/of een ranglijst deden er echter niet meer toe. Althans niet meer voor dit seizoen. Geen prijsuitreiking dit jaar, geen nieuw graveerplaatje op de wisselbeker maar slechts een lege plek als herinnering aan een seizoen die we misschien het liefst, deels, zouden vergeten.

Zo weemoedig als ik mijn pen oppakte zo hoopvol leg ik hem nu weer neer. Met het volste vertrouwen dat we komend seizoen ‘ontmaskerd’ zullen zijn en een mooie, maar dit keer ook volledige, competitie zullen spelen.

Namens het bestuur,
Jan Hendrikx

Staunton schaakseizoen: Anno Corona 2020-2021