Datum/Tijd Evenement Categorie
23/09/2023
13:00 - 16:00
Schaak-off
D’n Drempel, Etten-Leur
Jeugd en senioren
29/09/2023
18:30 - 20:00
Ronde 5 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
29/09/2023
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 4
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
29/09/2023
20:00 - 21:30
Schaakles voor volwassenen les 3
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
06/10/2023
18:30 - 20:00
Inhaalronde jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
06/10/2023
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 5
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
06/10/2023
20:00 - 21:30
Schaakles voor volwassenen les 4
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
07/10/2023
Hele dag
Extern KNSB extern
13/10/2023
18:30 - 20:00
Fantasieschaak
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
13/10/2023
20:00 - 23:55
Inhaalronde / OK
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
13/10/2023
20:00 - 21:30
Schaakles voor volwassenen les 5
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
20/10/2023
Hele dag
Geen jeugdschaken i.v.m. herfstvakantie jeugd
20/10/2023
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 6
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
20/10/2023
20:00 - 21:30
Schaakles voor volwassenen les 6
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
27/10/2023
18:30 - 20:00
Ronde 6 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
27/10/2023
20:00 - 23:00
Internecompetitie senioren ronde 7
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
03/11/2023
18:30 - 20:00
Ronde 7 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
03/11/2023
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 8
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
04/11/2023
Hele dag
Extern KNSB extern
10/11/2023
18:30 - 20:00
Ronde 8 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
10/11/2023
20:00 - 23:55
OK senioren
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
17/11/2023
18:30 - 20:00
Ronde 9 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
17/11/2023
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 9
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
24/11/2023
18:30 - 20:00
Ronde 10 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
24/11/2023
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 10
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
25/11/2023
Hele dag
Extern KNSB extern
01/12/2023
18:30 - 20:00
Inhaalronde jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
01/12/2023
20:00 - 23:55
inhaalronde/OK
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
08/12/2023
18:30 - 20:00
Ronde 11 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
08/12/2023
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 11
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
15/12/2023
18:30 - 20:00
Ronde 12 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
15/12/2023
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 12
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
16/12/2023
Hele dag
Extern KNSB extern
22/12/2023
18:30 - 20:00
Fantasieschaak
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
22/12/2023
20:00 - 23:55
Kerstsnelschaaktoernooi
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
29/12/2023
Hele dag
Geen jeugdschaken i.v.m. kerstvakantie jeugd
29/12/2023
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 13
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
05/01/2024
Hele dag
Geen jeugdschaken i.v.m. kerstvakantie jeugd
05/01/2024
20:00 - 23:55
OK senioren
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
12/01/2024
18:30 - 20:00
Ronde 13 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
12/01/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 14
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
19/01/2024
18:30 - 20:00
Ronde 14 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
19/01/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 15
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
26/01/2024
18:30 - 20:00
Ronde 15 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
26/01/2024
20:00 - 23:55
Inhaalronde/OK
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
02/02/2024
18:30 - 20:00
Inhaalronde jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
02/02/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 16
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
03/02/2024
Hele dag
Extern KNSB extern
09/02/2024
Hele dag
Geen schaken i.v.m. Carnaval Jeugd en senioren
16/02/2024
Hele dag
Geen jeugdschaken i.vm. carnavalsvakantie jeugd
16/02/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 17
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
23/02/2024
18:30 - 20:00
Ronde 16 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
23/02/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 18
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
01/03/2024
18:30 - 20:00
Ronde 17 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
01/03/2024
20:00 - 23:55
OK senioren
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
02/03/2024
Hele dag
Extern KNSB extern
03/03/2024
10:00 - 16:00
Jeugdtoernooi
De Linde, Etten-Leur
jeugd
08/03/2024
18:30 - 20:00
Ronde 18 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
08/03/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 19
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
15/03/2024
18:30 - 20:00
Ronde 19 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
15/03/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 20
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
22/03/2024
18:30 - 20:00
Ronde 20 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
22/03/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 21
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
23/03/2024
Hele dag
Extern KNSB extern
29/03/2024
18:30 - 20:00
Inhaalronde jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
29/03/2024
20:00 - 23:55
Inhaalronde/OK
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
05/04/2024
18:30 - 20:00
Ronde 21 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
05/04/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 22
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
12/04/2024
18:30 - 20:00
Ronde 22 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
12/04/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 23
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
19/04/2024
18:30 - 20:00
Fantasieschaak jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
19/04/2024
20:00 - 23:55
OK senioren
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
26/04/2024
Hele dag
Geen jeugdschaken i.v.m. meivakantie jeugd
26/04/2024
20:00 - 23:00
Koningsdagsnelschaaktoernooi
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
03/05/2024
Hele dag
Geen jeugdschaken i.v.m. meivakantie jeugd
03/05/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 24
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
10/05/2024
18:30 - 20:00
Inhaalronde jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
10/05/2024
20:00 - 23:55
Inhaalronde/OK
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
17/05/2024
18:30 - 20:00
Ronde 23 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
17/05/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 25
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
24/05/2024
18:30 - 20:00
Ronde 24 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
24/05/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 26
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
31/05/2024
18:30 - 20:00
Ronde 25 jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
31/05/2024
20:00 - 23:55
Internecompetitie senioren ronde 27
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
07/06/2024
18:30 - 20:00
Inhaalronde jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
07/06/2024
20:00 - 23:55
OK senioren
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
14/06/2024
18:30 - 20:00
Schaakexamens
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
14/06/2024
20:00 - 23:55
Inhaalronde/OK
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
21/06/2024
18:30 - 20:00
Fantasieschaak jeugd
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
21/06/2024
20:00 - 23:55
Inhaalronde/OK
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren
28/06/2024
18:30 - 20:00
Afsluiting jeugdseizoen
D’n Drempel, Etten-Leur
jeugd
28/06/2024
20:00 - 23:55
Inhaalronde/OK
D’n Drempel, Etten-Leur
senioren

Powered by Events Manager