Met dank aan Luke de Nauw hebben we voortaan een ladder competitie als leukigheidje naast de gewone competitie. Het idee van Luke is uitgewerkt door ons creatief brein Jan Hendrikx.

Voor wie:

Voor alle leden van schaakvereniging Staunton die willen deelnemen. Deelname vereist lidmaatschap.


Doelstelling:

Het aanbieden van een alternatieve en meer vrijblijvende competitievorm naast de interne competitie en het open kampioenschap. Het bieden van de mogelijkheid om in competitievorm snelschaakpartijen te spelen. De competitie is informeel en vrijblijvend van aard. Buiten de ‘eer’, is er geen prijs aan verbonden.


Werkwijze:

schaakpiramide voorbeeld 1

De piramide bestaat uit treden en posities. In het hiernaast getoonde voorbeeld staan de nummers 4,5,6 op de onderste trede. Nummer 2 staat op de op de eerste positie van de tweede trede. De ranking is gelijk aan de nummering in het voorbeeld. Nummer 1 heeft een hogere ranking dan nummer 2. Nummer 2 heeft een hogere ranking dan nummer 3, enzovoort.


Tijdens de competitie zal de piramide zijn als figuur 2. De nummers zijn vervangen door de namen van de spelers. De ranking blijft natuurlijk gelijk aan voorbeeld 1. In dit voorbeeld heeft Henk de hoogste ranking en Fred de laagste.

schaakpiramide voorbeeld 2


-De winnaar is die persoon die aan het eind van de competitie de hoogste trede en positie (nr1), lees ranking, heeft behaald.


-Stel nummer 2( Piet) speelt tegen nummer 5(Wil). Indien nummer 5 wint, wisselen zij van ranking.
De speler op ranking 2 komt nu op ranking 5 en de speler met ranking 5 komt nu op ranking 2. Kortom, de namen worden dus omgewisseld. Dit gebeurt op het daartoe gemaakte scorebord. De wisseling wordt uitgevoerd door de spelers zelf. Indien nummer 2 wint blijft de ranking zoals hij was bij aanvang van de partij. Bij remise evenzo.


De spelregels:


Wie kan ik uitdagen:
1) Je kunt iemand enkel uitdagen wanneer deze persoon een hogere ranking heeft dan jij.
1b) De gedaagde mag maximaal 1 trede boven de uitdager staan. In figuur 2 kan Jan Henk niet uitdagen. Wel kan hij Piet of Klaas uitdagen.
1c) Je kunt iemand op dezelfde trede enkel uitdagen als hij een hogere positie op die trede heeft. In figuur 2 kan Fred wel Jan uitdagen, maar Jan kan Fred niet uitdagen.
1d) Een speler die al bezig is met een spel, hetzij voor de competitie, open kampioenschap of piramide, kan niet uitdagen noch uitgedaagd worden.
1e) Een speler die niet aanwezig is op de speelavond kan niet uitdagen noch uitgedaagd worden.


Het accepteren of weigeren van een uitdaging:
2) In beginsel kan een uitdaging niet geweigerd worden. Het weigeren van een legitieme/reglementaire uitdaging staat gelijk aan het verliezen van de partij. De ranking zal dan worden omgewisseld.
2b) Een onreglementaire uitdaging moet geweigerd worden. (zie punt 1)
2c) Een tweede uitdaging van dezelfde persoon mag (maar hoeft niet) geweigerd worden.
2d) Iemand die tenminste 1 partij voor de piramide competitie heeft gespeeld mag een volgende uitdaging weigeren. Hij verplicht zichzelf dan ook om eventueel daaropvolgende uitdagingen te weigeren. Kortom, bij het weigeren van 1 legitieme uitdaging, weiger je alle uitdagingen voor die
avond. Iemand mag dan nog wel schaken, maar deze partijen zullen niet meetellen voor de piramide.
2e) Iemand die op het punt staat huiswaarts te gaan, mag de uitdaging weigeren.

De tijdsinstelling en speelkleur:
3) In beginsel bepalen de spelers onderling de tijdsinstelling en hun speelkleur.
3a) Indien de spelers niet overeen kunnen komen geldt het volgende:

De tijdsinstelling is per default 10 minuten per partij per persoon.

De speelkleur is per default bepaald door loting.
3b) Er is geen minimale speeltijd. De maximale speeltijd is 30 minuten per partij per persoon.


Continuïteit piramide:
Wanneer een speler meer dan een achtereenvolgende keren afwezig is, kan de competitieleider beslissen om deze speler te laten zakken in ranking. De ranking zal worden gewisseld met de speler die 2 posities lager staat op de ranking. Kortom, in het geval van Piet in figuur 2. Piet zal dan worden omgewisseld met Jan. Indien de speler de week erop wederom afwezig is, kan de competitieleider dit besluit wederom nemen.


Onvoorziene zaken en/of onenigheid:
Indien onvoorziene zaken zich voordoen of bij onenigheid tussen spelers zal de competitieleider een besluit nemen. De competitieleider zal in zijn besluit rekenschap houden met de regels zoals hierboven beschreven, maar is hier niet aan gebonden. Het besluit van de competitieleider is bindend ook als blijkt dat dit besluit eigenlijk een overtreding van een regel is. Een eenmaal genomen besluit van de competitieleider kan niet worden herzien.