Doelstelling:
Een oneven speler toch de mogelijkheid bieden om een partij te kunnen spelen.


Achtergrond:
-Crazy Waldo is een fictief persoon die zelf ook gewoon mee speelt in de competitie.
-Indien oneven wordt er gevraagd naar een vrijwilliger. Indien er geen vrijwilliger is, is de persoon onderaan de ranglijst oneven. Wanneer deze persoon reeds oneven is geweest, is de daaropvolgende persoon oneven.
-De oneven persoon krijgt de keus om tegen Crazy Waldo te spelen.
-De gespeelde partij tegen Crazy Waldo telt gewoon mee voor de competitie/OK. Afhankelijk Van wat er die avond gespeeld wordt.


Werkwijze:
-De oneven persoon wordt, indien hij zo kiest, ingedeeld tegen Crazy Waldo.
-De oneven persoon doet zijn eerste zet en drukt de tijd in indien hij wit is.
-De oneven persoon drukt de tijd in en wacht op de zet van Waldo indien hij zwart is.
-Elke clublid in de zaal is Crazy Waldo. In die zin dat elk clublid een zet voor Waldo kan doen wanneer Waldo aan zet is. Dit is te zien aan de positie van de klok en/of de plaats waar het Waldo poppetje staat.
-Een clublid mag niet twee achtereenvolgende zetten voor Waldo doen.
-Er is geen volgorde. Een ieder mag op elke moment een zet doen voor Waldo, onder de voorwaarde dat Waldo aan zet is en dat de voorgaande zet van Waldo door een ander is gespeeld.
-Overleg over de partij van Waldo tijdens de partij van Waldo is verboden.
-Indien Waldo door zijn tijd gaat of mat gaat heeft Waldo verloren en de oneven speler gewonnen. Andersom evenzo.
-Waldo neemt geen remises aan tenzij de competitieleider ook oordeelt dat het remise is. Een remise dient derhalve bij de competitie leider te worden aangeboden.
-Waldo geeft nooit op tenzij de competitieleider ook oordeelt dat Waldo zijn overgave terecht is. Een verzoek tot overgave dient derhalve bij de competitieleider te worden ingediend.
-In de onwaarschijnlijke situatie dat Waldo op nr1 van de eindranglijst komt te staan, is de nr2 clubkampioen. Dito voor het OK.
– Er worden ten minste twee leden gekozen die sowieso tegen de onevenspeler uitkomen als zijnde Crazy Waldo om er voor te zorgen dat en continuïteit zit in de partij.