Onze jeugdafdeling bestaat uit kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar. Een schaakseizoen loopt van begin september tot en met juni. Tijdens schoolvakanties schaakt de jeugd niet en zijn er ook geen schaaklessen.

De jeugd krijgt schaakles en spelen partijen op vrijdag avond van 18:30 tot 19:30.

Voor de schaaklessen maken we gebruik van de methode “Stappenmethode” van Rob Brunia en Cor van Wijgerden. De methode bestaat uit zes stappen. Bij iedere stap hoort een handleiding met lessen voor de trainer en werkboeken met opgaven voor de leerlingen. Elke stap kan worden afgesloten met een examen. Na een voldoende resultaat ontvangt de leerling het diploma van de bijbehorende stap.

Tijdens de schaakavonden speelt de jeugd een interne competitie. Deze competitie loopt van het begin van het seizoen tot het einde. Aan het einde van het seizoen wordt de winnaar van de competitie bekent gemaakt.

Mocht uw kind interesse hebben in schaken kom dan gerust een keer vrijblijvend  kijken.

Contributie:

De jeugdleden tot 16 jaar betalen € 70,– per seizoen.

 Banknr: NL35RABO0174803125 t.n.v. Staunton Etten-Leur